แบบบ้านพัก

#ที่พักสวนผึ้ง #ราชบุรี #น้ำตกเก้าโจน #รีสอร์ทสวนผึ้ง #รีสอร์ทติดลำธาร

ห้องพัก/บ้านพัก แบ่งเป็น 3 โชน  โชน A โซน B และโซน C

โซน A  บ้านสุขสำราญ บ้านเข็มแสด บ้านแคทลียา บ้านช้างศรีสยาม บ้านฟ้ามุ่ย บ้านมิกกาซ่า บ้านฟาแลนนอปซีส

 

โซน B บ้านเอื้องคำ  เอื้องสาย  เอื้องผึ้ง  แวนด้าบลู  ลันดาโกลด์  หวายเกลียวเงิน หวายเกลียวทอง

โซน C  บ้านเรือนเพชร  นารีอินทนนท์  นารีเชียงดาว   นารีเหลืองตรัง  นารีเหลืองกระบี่                         


คลิกดูรายละเอียดบ้านพักแต่ละหลังก่อนตัดสินใจเลือกเข้าพักได้เลยครับ

1,500 บาท

บ้านสุขสำราญเหมาะสำหรับลูกค้าเข้าพักจำนวน 2 ท่าน

3,000 บาท

บ้านเข็มแสดเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 6 ท่าน

3,000 บาท

บ้านแคทลียาเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 6 ท่าน

4,000 บาท

บ้านศรีสยามเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 6 ท่าน

3,000 บาท

บ้านฟ้ามุ่ยเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพัก จำนวน 3 ท่าน

3,000 บาท

บ้านมิกกาซ่าเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพัก จำนวน 3 ท่าน

3,000 บาท

บ้านฟาแลนนอปซีสหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพัก จำนวน 3 ท่าน

2,500 บาท

บ้านเอื้องคำเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 4 ท่าน

2,500 บาท

บ้านเอื้องสายเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 4 ท่าน

4,500 บาท

บ้านเอื้องผึ้งเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 7 ท่าน

2,800 บาท

บ้านแวนด้าบลูเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 4 ท่าน

2,800 บาท

บ้านลันดาโกลด์เหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 4 ท่าน

5,000 บาท

บ้านหวายเกลียวทองเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 7 ท่าน

3,000 บาท

บ้านหวายเกลียวเงินเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 4 ท่าน

3,000 บาท

บ้านหวายเกลียวเพชรเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 4 ท่าน

1,500 บาท

บ้านนารีเชียงดาวเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 3 ท่าน

1,500 บาท

บ้านนารีอินทนนท์เหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 3 ท่าน

4,500 บาท

บ้านนารีเหลืองตรังเหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 10 ท่าน

4,500 บาท

บ้านนารีเหลืองกระบี่เหมาะสำหรับ ลูกค้าเข้าพักจำนวน 12 ท่าน

บ้านพักลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด

184 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180