เรารักษ์อุทยาน

เข้าพักที่ ลันดารีสอร์ท สวนผึ้ง สะดวก สบายผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางไปทำกิจกรรมโดยทางเท้าได้ ระยะทางห่างกันเพียง 600 เมตร เท่านั้น ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการของอุทยานวิทยาฯ ได้ที่ 032 2240917, 084 3177249

ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด โทร. 092 264 2489 ID

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ หนึ่งในกิจกรรมของการเข้าค่าย “การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตาม พระราชดำริ”

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม นำพานักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเข้าพักและร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ ณ ห้องประชุมลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด สวนผึ้ง เป็นเวลา 3 วัน กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ลันดารีสอร์ทขอส่งเสริม สนับสนุนการเข้าค่าย “การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดำริ” ในครั้งนี้ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม มา ณ ที่นี้ด้วย

เข้าพัก ลันดารีสอร์ท เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการในห้องประชุมลันดา และ ณ อุทยานวิทยาตามพระราชดำริฯ

กิจกรรมดูนก

กิจกรรมเดินป่า

กิจกรรมในห้องประขุม
ลันดารีสอร์ท สวนผึ้ง

กิจกรรมเล่นรอบกองไฟ

เก็บภาพกิจกรรมดีๆ มาฝากให้ดูกัน

ขอบคุณวิทยากรประจำโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา (เจ้าเหยินน้อย)

บ้านพักลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด

184 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180